גררנט כתב שירות

שירות דרך וגרירה

מנוי יקר !
חברת "גררנט ישראל בע"מ" מודה לך על שבחרת להצטרף לקהל לקוחותיה.

מסמך זה מהווה את כתב השירות שבינך לבין חברת "גררנט ישראל בע"מ" (להלן: "החברה") אשר מפעילה את אפליקציית "גררנט". כתב שירות זה מפרט את השירותים שהנך זכאי להם, את הזכויות והחובות ההדדיות שלך ושל החברה.
בכל מקום בו יצוין במסגרת כתב שירות זה "גררנט", הכוונה היא ל"גררנט" ו/או לחברה יחד ו/או לחוד. כתב השירות מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

א. מהות השירותים:

 1. "גררנט" תיתן לך שירותי "עזרה ראשונה" לרכבך כמפורט בכתב השירות (להלן: "שירותי רכב") במשך 24 שעות ביממה, בכל יום בשנה פרט ליום הכיפורים (בכפוף למגבלות ביטחוניות כמפורט בסעיף א.2). בערב יום הכיפורים ייפסקו השירותים שלוש שעות לפני תחילתו ויחודשו שלוש שעות לאחר מוצאי יום הכיפורים.
 2. השירותים יינתנו בתוך תחום הגבולות הטריטוריאליים של מדינת ישראל ובתוך תחומי יהודה ושומרון שהכניסה אליהם אינה אסורה ו/או מוגבלת באותה העת ע"י רשות מוסמכת כלשהי.
 3. המנוי מאשר כי בעת רכישת כתב שירות זה קיים לרכב המנוי רישיון בתוקף, הרכב לא נפסל ולא הורד מהכביש, קיים ביטוח חובה בתוקף, קיים ביטוח מקיף או ביטוח צד ג' והרכב במצב תקין של נסיעה ואינו נמצא במוסך בשל תקלה המונעת ממנו נסיעה תקינה, ככל שיתברר כי הרכב המנוי אינו עומד בקריטריונים אלו, החברה לא תוכל לספק את השירות הנדרש ולמנוי לא תהיה זכות לדרוש החזר כספי ו/או לבוא בטענה כלשהי לחברה.
 4. כמנוי "גררנט" הנך זכאי לקבל את שירותי הרכב הבאים ללא תמורה וללא הגבלה של מס' פניותיך במשך תקופת המנוי, ובלבד שאין מדובר בתקלה חוזרת:
 5. א. גרירת הרכב (באמצעות מערכת גררנט אפליקציה ייעודית להזמנת שירותי דרך וגרירה) בהתאם לתנאים הבאים:
  1. תחילת מנוי חדש תהיה מרגע התשלום באפליקציה תוך 7 ימי עסקים (חידוש מנוי קיים בתקופת המנוי תהיה ללא המתנה).
  2. ביטול קריאה של מנוי או לקוח מזדמן יוכל להתבצע תוך 20 דקות מרגע הקריאה באמצעות סמן ה-X ( בצבע האדום בחלקו הימני למעלה במסך הלקוח), ביטול זה עד לזמן המוגדר לא ייחשב כקריאה ולא תחייב את הלקוח בחיוב כספי.
  3. במידה ולמנוי יש קריאה חוזרת על אותה התקלה יידרש המנוי להזין פרטי כרטיס אשראי לביטחון. החיוב יבוצע לאחר 30 יום במידה והלקוח לא המציא הוכחה שהתקלה הראשונה אכן תוקנה ואין קשר בין התקלות. במידה וזו אותה התקלה יחוייב המנוי בתשלום לאחר 30 יום מקבלת השירות.
   במקרה של מחלוקת יועבר הנושא להכרעת שמאי רכב מוסמך. במקרה שהשמאי יפסוק שלא היה קשר סיבתי בין המקרים, תישא "גררנט" בשכר טרחת השמאי. במקרה שהשמאי יפסוק שהיה קשר סיבתי בין המקרים, יישא המנוי בטרחת השמאי. עד הכרעת השמאי, יינתן תשלום דחוי על ידי המנוי.
  4. הגרירה תהיה מכל מקום במדינת ישראל, לכל מקום במדינת ישראל, בהתאם לאמור בסעיף א.2 לעיל.
  5. קיים צורך לגרור את הרכב כתוצאה מהיות הרכב בלתי ניתן להפעלה עקב תאונת דרכים חו"ח או תקלה שיש בה להשבית את הרכב.
  6. אין באפשרות "גררנט" להתניע את הרכב או לבצע בה תיקון דרך במקום.
  7. הרכב נמצא על דרך וניתן לגרירה מידית על ידי גורר תקני. דרך - משמעותה כביש אספלט או דרך שנסללה לצורך תנועת כלי רכב פרטיים, מקום חניה מוסדר או מקום חנייה פרטי.
  8. "גררנט" לא תגרור את הרכב ממוסך או מרדיוס הקרוב ל-50 מטר ממוסך.
  9. "גררנט" לא תיתן שירות אם הצורך במתן השירות נובע מהטיפול של גורם לא מוסמך ו/או ללא היתר כדין ברכב ו/או מעיסוק בספורט תחרותי.
  ב. התנעת הרכב.
  ג. תיקוני דרך קלים. ניתן לרכוש חלפים ו/או שירותים נוספים מנותן השירות באמצעות האפליקציה על פי שיקול דעתו של הלקוח.
  ד. חילוץ הרכב - חילוצים קלים ממקומות הסמוכים לכביש, כתוצאה מתאונת דרכים או תקלה שיש בה להשבית את הרכב ובלבד שמשך החילוץ לא יעלה על 20 דקות, וניתן לבצעו על ידי גורר תקני והציוד שבו ללא סיוע של גוררים אחרים או כלי עזר. חילוץ הנובע מכל סיבה אחרת, לרבות שקיעת הרכב, יינתן תמורת תשלום למנוי בהתאם לסעיף ג'.
  ה. שירות אספקת דלק - במקרה שהרכב נתקע ללא דלק/סולר על מנת לאפשר לו להגיע בנסיעה לתחנת דלק קרובה. למחיר השירות ייתווסף מחיר הדלק.
 6. הגעת רכב השירות לרכבך תתבצע תוך פרק זמן שלא יעלה על שעתיים באזור שבין גדרה לחדרה ושלוש שעות בשאר אזורי הארץ ממועד פתיחת הקריאה אלא אם תואם עמך אחרת.
 7. שירותי המנוי יינתנו לכל מי שעושב שימוש ברכב מטעמך וברשותך, ובלבד שקיבל היתר לכך ממך.
 8. המנוי ב "גררנט" הינו אישי ואינו ניתן להעברה. מס' רישוי הרכב הוא המזהה המוביל במערכת לכלל השירותים.
 9. השירות לרכב עמוס או רכב שאינו ניתן להפעלה עקב תקר או תקרים בגלגלים יינתנו תמורת תשלום בהתאם לסעיף ג'.
 10. שירותי גרירה יינתנו אך ורק בתנאי שתמצא אפשרות גישה ישירה לגורר תקני.
 11. שירותי התנעה ותיקוני רכב יינתנו אך ורק בתנאי שתמצא אפשרות גישה ישירה לניידת תיקוני דרך תקנית.
 12. הלקוח יחויב בגין כניסת נותן השירות לחניון בתשלום ו/או כבישי אגרה למיניהם, בהתאם לעלויות הכניסה לחניון ו/או לכבישי האגרה.
 13. שירותי דרך ו/או גרירה לרכב שלא על דרך סלולה יינתנו למנוי תמורת תשלום בהתאם לסעיף ג' וזמן הגעת רכב השירות יהיה בהתאם לנסיבות המקרה, כאשר המנוי מאשר בזאת כי ייתכן ועקב הגבלות ו/או קשיים להגעה למקום בו מצוי הרכב זמן ההמתנה יהיה ארוך מהרגיל.
 14. נותן השירות רשאי לסרב להעניק שירות במידה שלא ניתן לוודא את זהות הרכב ובעליו והתאמתם לפרטי המנוי המצויים במערכת גררנט.
ב. הזמנה וקבלת שירות:
 1. שירותי הרכב יינתנו לך במסגרת מערכת גררנט ולאחר אימות פרטי המנוי.
 2. א. תנאי השירות וכתבי השירות הרלוונטים יישלחו במייל לאחר הצטרפותך כמנוי במערכת גררנט. כתובת המייל תסופק על ידי המנוי במסך התשלום ועל אחריותו.
 3. ב. במקרה בו המנוי הזמין שירות והחברה פעלה למתן השירות, הרי במידה והשירות לא ניתן מסיבות הקשורות למנוי ו/או הקשורות ושאינן תלויות בחברה, תרשם הקריאה ככזו שבוצעה על כל המשתמע מכך.
  ג. "גררנט" דוגלת בשקיפות, הלקוח יקבל חיווי מקוון ככל שניתן באמצעות WIFI ו/או גלישה סלולרית ממכשיר הלקוח ישירות. במידה ולא ניתן יהיה לקבל חיווי מקוון בשל כשל כזה או אחר, יוכל הלקוח ליצור קשר טלפוני עם מוקד מערכת "גררנט" ולקבל שירות. המוקד יעדכן את הלקוח בזמן הגעה משוער של נותן השירות למקום הימצאו של רכב המנוי ו/או ללקוח המזדמן. יש לציין כי מערכת "גררנט" תפעל ותיתן שירות במסגרת מצבת נותני השירות הקיימים, אך אם וכאשר לא תהיה נגישות בעבור המנוי והמנוי ייאלץ להזמין בעל כורחו ובתיאום ובאישור מוקד השירות של "גררנט" שירות חיצוני בתשלום, תחזיר "גררנט" את העלות כנגד חשבונית מס, זאת בלבד ו"גררנט" אכן הודיעה ללקוח ו/או למנוי כי אין באפשרותה לספק את השירות מכל סיבה שהיא.
 4. "גררנט" אינה מתחייבת שהלקוח יוכל להצטרף לנסיעה עם נותן השירות בעת גרירת הרכב אל היעד המבוקש.
ג. שירותים נוספים בתשלום שאינם כלולים במנוי:
המנוי יוכל לקבל תמורת תשלום נוסף שישולם במעמד מתן השירות את השירותים הבאים:
 1. גרירת רכב ממוסך.
 2. גרירת רכב שהורד מהכביש ע"י רשות מוסמכת או רכב ללא רישוי שנתי בתוקף.
 3. שירות הוצאת רכב מחניון או כל פעולה אחרת הנדרשת על מנת לאפשר את גרירתו של הרכב ע"י גורר תקני.
 4. החלפת נורות ברכב וזאת במידה שהנורה המתאימה קיימת במלאי ניידת השירות של "גררנט" (על כל מקרה "גררנט" לא מתחייבת להימצאות נורה חליפית במלאי).
 5. שירות אחסנה ושמירה על הרכב לבקשת המנוי או הלקוח המזדמן באחד ממגרשי האחסנה. שינוע הרכב למגרש והחזרתו.
 6. חילוצים הנובעים כתוצאה משקיעת הרכב או שאינם כלולים בסעיפים א'3 ו- א'11.
 7. גררנט לא מספקת שירותי החלפת דלק אולם, במקרים בהם נתקע המנוי עקב מקרה של תדלוק לא תקין שבוצע ברכב, "גררנט" תבצע גרירת הרכב למוסך וזאת מבלי ש "גררנט" תבצע כל פעולה של החלפת הדלק.
 8. מובהר כי הלקוח אינו מחויב לרכוש את המוצרים הנוספים מנותן השירות ויכול לרכוש מוצרים אלו מכל גורם אחר ללא כל הגבלה ומזמין השירות מצהיר בכך כי ל-"גררנט" לא תהיה כל אחריות ולא תישמע כל טענה מצד הלקוח על טיב המוצר ו/או איכותו והאחריות תחול על הלקוח בלבד.
 9. רכישת חלפים מנותן השירות תתבצע במעמד מתן השירות באופן הבא: נותן השירות שולח בקשה לתשלום והלקוח מאשר ומשלם את הסכום באפליקציה לאחר שבחר לרכוש מוצר הנדרש עבור תיקון הרכב. לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על סכום העסקה, המוצר יסופק ויותקן ברכב הלקוח וחשבונית מס תשלח למייל שהוגדר עם ביצוע התשלום. בכל מקרה בו לא תגיע החשבונית רשאי הלקוח לפנות אל החברה דרך האתר בצור קשר ו/או בטל הרשום ו"גררנט" תעביר לידי הלקוח את החשבונית הנדרשת בנוסף.
ד. ביטול המנוי/החלפת הרכב:
 1. א. החלפת מנוי לרכב אחר בבעלות המנוי תיעשה לאחר הודעת המנוי בטלפון למוקד השירות של "גררנט" וזאת בתנאי שגיל הרכב החדש הוא פחות מ-15 שנה והרכב אינו מנוי פעיל. המנוי יזוהה כנגד פרטים הרשומים במערכת גררנט. עדכון המנוי יבוצע תוך 24 שעות זאת בלבד כי הרכב החדש הינו תקין ובר נסיעה.
  ב. הצהרותיך והתחייבויותיך על פי כתב שירות זה, וכן זכויותיה וחובותיה של "גררנט" ביחס לרכבך יחולו על הרכב החדש.
 2. ביטול המנוי יכול להתבצע בכל זמן. במידה ולא היה שימוש כלשהו בשירות "גררנט" בתקופת המנוי עד למועד הביטול יבוצע החזר כספי יחסי עבור יתרת התקופה. במידה והביטול בוצע תוך 14 יום מתחילת המנוי יבוצע החזר מלא וזאת בתנאי שלא היה שימוש כלשהו בשירות "גררנט". החזר כספי, במידה ויהיה, יוחזר לכרטיס האשראי שממנו בוצע החיוב.
ה. שמירת הרכב וסיום ביצוע השירות:
 1. הנך אחראי לשמירת רכבך עד לקבלת שירותי הדרך. כל נזק או אובדן או חוסר שיגרמו לרכבך או לתכולתו עד הגעת השירות לרכבך ותחילת מתן השירות, יהיו באחריותך ולא באחריות "גררנט". בכל מקרה "גררנט" לא תהיה אחראית לדברי ערך שהושארו ברכב והנך נדרש להוציאם מרכבך במידה ויש דברי ערך ברכב.
 2. "גררנט" אחראית לשמירת הרכב מתחילת מתן השירות ועד לסיום מתן השירות על ידה. סיום שירות הגרירה משמעו הבאת רכבך למקום שציינת. בחרת להשאיר את המפתחות ברכב ו/או הורית לנציג "גררנט" להשאירם ברכב לאחר סיום ביצוע השירות, תחול האחריות על כל המשתמע מכך עליך, ועליך בלבד.
 3. "גררנט" רשאית להשאיר את רכבך במקום שצוין על ידך והאחריות לקבלתו ושמירתו מאותו מועד תהיה על אחריותך, בין אם היה מי שיקבל את הרכב ובין אם לאו.
 4. במידה ולא ניתן להביא את רכבך בשל עיכוב של "גררנט" בשעות העבודה המקובלות למוסך אליו ביקשת לגררו, תדאג "גררנט" לשמירת הרכב והבאתו למוסך למחרת (למעט מקרים של שבת וחג). הוצאות האחסנה של הרכב במקרה כזה יחולו על "גררנט".
 5. מובהר כי החלפת גלגל תתאפשר רק במידה ובנמצא גלגל רזרבי תקין וכלי נהג מתאימים בהתאם לדרישות היבואן. במידה ונותן השירות ידרש לסייע למנוי בהיעדר כלים מתאימים יהיה זה באחריות בעל הרכב בלבד והמנוי מוותר על כל טענה ו/או דרישה בגין נזק ככל שיגרם כתוצאה משימוש בכלים לא תקניים.
 6. "גררנט" אינה מתחייבת למועד נקוב של פריקת הרכב ביעדו, זאת בשל העובדה כי ייתכנו מקרים בהם תידרש אחסנת רכב בשל מרחק ו/או שיקולי החברה.
 7. "גררנט" עשויה לשלוח מסרונ/ים כחלק ממתן השירות והנך מתיר לה לעשות כן במהלך ביצוע השירות או לקראת סיום תקופת המנוי. המסרונ/ים יישלחו למספר הטלפון שסופקו בעת הזמנת השירות.
ו. נזקים:
במידה וייגרם נזק ישיר לרכב המנוי /או ללקוח המזדמן כתוצאה מהשירות של נותני שירות מערכת "גררנט", "גררנט" תקשר בין המנוי לבין נותן השירות ותסייע ככל שתוכל למנוי באם תידרש לכך. במידה ויש מחלוקת בין נותן השירות לבעל המנוי יאפשר המנוי הזמנת שמאי עד ולא יאוחר מ-14 ימים מקרות המקרה המדובר ובמידה ולא יוכח נזק על ידי השמאי, המנוי יישא בהחזר הוצאת עלות השמאי. יש לציין כי "גררנט" לא תתחמק מאחריות, זאת במידה והלקוח לא קיבל את המענה הדרוש מספק השירות. חברת "גררנט ישראל בע"מ" תטפל בכל הדרוש על מנת לתת פתרון ללקוח באופן המהיר והיעיל ביותר.

ז. תקופת המנוי ותוקף התחייבות על פי כתב השירות:
 1. תקופת המנוי הינה 12 חודשים ולא יותר, אלא אם בחר המנוי לבצע חידוש של עוד 12 חודשים לפני תום תקופת המנוי.
 2. "גררנט" אינה חייבת לחדש את המנוי לתקופה או תקופות שירות נוספות.
 3. "גררנט" רשאית לסרב לקבל כמנוי רכב זה או אחר מבלי שתחויב במתן נימוקים וכן יכולה "גררנט" לקבל רכב כמנוי בהסתייגות או בהגבלות מסוימות בתנאי שהדבר הוסכם עם המנוי מראש, והמנוי ו/או הלקוח מצהירים באישור כתב שירות זה כי הם יהיו מנועים להעלות כל טענה בעניין זה.
 4. "גררנט" רשאית לבטל את המנוי מבלי שתחויב במתן נימוקים בהודעה מוקדמת של 21 יום. במקרה כזה יזוכה המנוי בחלק יחסי של דמי המנוי בהתאם לתקופה שנשארה עד תום התקופה המקורית.
ח. הצהרות המנוי והתחייבויותיו:
 1. המנוי מצהיר:
  א. כי פרטי הרכב המפורטים הם אלה שנמסרו על ידו במישרין וכי פרטים אלה נכונים ומדויקים.
  ב. ידוע לו כי כתב שירות זה נערך בהסכמתו בהסתמך על הפרטים הנ"ל ובכפוף להם.
  ג. כי כתב השירות ותנאיו מהווים חוזה מחייב בינו לבין "גררנט".
  ד. גיל הרכב אינו עולה על 15 שנים והרכב ניתן להפעלה ו/או לנסיעה בשעת התקשרות עם "גררנט".
  ה. כי ידוע שפניה לגורם אחר לצורך קבלת שירות, ללא קבלת אישור מוקדם לכך ומראש עם "גררנט" לא תזכה אותו בהחזר הוצאות או חלק מהם, או כל תשלום אחר, גם אם יהיה זכאי לקבל את השירות מ"גררנט" אשר פנה אליה.
  ו. כי ידוע לו שבמקרה של חריגה מהאמור בסעיף א.4, יוכל לקבל שירות מגורם אחר על אחריותו ולקבל החזר הוצאות בגין השירותים שהיה זכאי להם אך לא יותר ממחירון "גררנט" שבתוקף ובלבד שהודיע למוקד השירות של "גררנט" (לפני הזמנת השירות מהגורם האחר) על ביטול במתן השירות.
  ז. כי ידוע לו שכל הסכומים המפורטים בכתב השירות זה צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע לחודש 7.2014 והם כוללים מע"מ.
  ח. הלקוח ו/או המנוי מאשרים כי ידוע להם כי "גררנט" ו/או החברה מקבלים שירות מספקים שונים בתחום שירותי הדרך והגרירה. אין "גררנט" ו/או החברה יהיו אחראים על כל כשל ו/או ליקוי שנגרם בעת מתן השירות. כמו-כן למען הסר ספר גררנט תפעל לסייע ללקוח באם קרתה תקלה ו/או נזק במעמד השירות הניתן במסגרת "גררנט". גררנט מתחייבת שהלקוח יקבל את השירות הטוב והיעיל ביותר, כך שבמידה ונותן השירות לא ייתן מענה לתלונתו תיקח גררנט את הטיפול והאחריות לידיה והלקוח מאשר כי לא יהיו לו תביעות ו/או דרישות ו/או טענות כנגד "גררנט" ו/או החברה ו/או מי מטעמה ובאישור כתב שירות זה הוא מוותר על כל טענה שתהיה לו בעניין.
  ט. הלקוח מאשר ומצהיר כי ידוע לו כי בכל מקרה שיגרם נזק לרכב לא תחול כל אחריות על "גררנט" בגין נזק זה, ובעצם אישור כתב שירות זה הלקוח מאשר כי כל תביעה שתוגש נגד "גררנט" ו/או החברה ו/או מי מטעמה בגין נזקים לרכב לרבות נזקי פח, נזקים מכאניים, נזקי חשמל וצמיגים, דינה יהיה להידחות על הסף והלקוח ישפה את "גררנט" ו/או את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרם לחברה ו/או ל "גררנט" כתוצאה מכך וזאת מרגע שהחברה ו/או "גררנט" הוציאה לך מכתב דרישה בעניין.
  י. הלקוח מצהיר ומבין כי ייתכן ועקב מגבלות קליטה ברחבי ישראל ייתכנו מצבים בהם לא יהיה ניתן להיכנס לאתר ו/או לאפליקציה והלקוח יהיה מנוע מלטעון טענות בגין מקרים אלו.
  יא. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי מעת לעת תידרש "גררנט" לבצע פעולות תחזוקה ו/או תפעול שוטפות של המערכת לרבות שדרוג האתר ועל כן לא תהיה ללקוח ו/או למנוי כל טענה בגין כשל כזה ו/או אחר בגין הפעלת המערכת ו/או פעילות האתר והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כשל כזה ו/או אחר בהפעלת המערכת ו/או בהפעלת האתר של "גררנט" וידוע ללקוח כי הוא יוכל בכל עת לפנות לטלפון מוקד הלקוחות 03-6134242 אשר יהיה זמין עבורו.
  יב. הלקוח מצהיר כי במידה ורכבו לא היה מבוטח בביטוח מקיף/ג' ובביטוח חובה כל נזק ו/או פגיעה ברכב תהיה על אחריותו בלבד והלקוח ו/או המנוי יהיה מושתק מלטעון בעניין.
  יג. הלקוח יודע ומאשר כי במידה והזמין קריאת שירות מ-"גררנט" באמצעות המערכת יהיה באפשרותו לבטל את הקריאה בתוך 20 דקות מרגע ביצוע הקריאה. במידה ויחלפו 20 דקות מרגע ביצוע הקריאה לא ניתן יהיה לבטלה והיא תרשם כקריאה שבוצעה.
  יד. במידה והלקוח סיפק ל-"גררנט" נתוני אשראי שגויים ו/או נתונים על כרטיס אשראי אשר אין לו הרשאה להשתמש בו, הלקוח מאשר בעצם אישורו על כתב שירות זה לשפות את "גררנט" ו/או את החברה ו/או מי מטעמה על כל נזק שיגרם מפעולותיו.
  טו. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  למען הסר ספק יובהר כי בכל מקום בו צוין הלקוח ו/או המנוי בפרק זה הכוונה היא למנוי ולקוח גם יחד.
 2. המנוי מתחייב כדלקמן:
  א. לנקוט באמצעי זהירות סבירים כדי למנוע מכל מי שאינו זכאי לכך לקבל שירותים מ-"גררנט" עבור המנוי או בשמו.
  ב. לנקוט באמצעי זהירות סבירים למניעת מעשה או אירוע שכתוצאה מהם תהא "גררנט" חייבת לתת לו שירותים.
  ג. לקיים את כל שאר התחייבויותיו כמפורט בכתב של שירות זה.
  ד. להימנע מלהזמין שירותי רכב בעת שהרכב ניתן להפעלה מבחינה מכנית. הזמין המנוי שירות ונותן השירות קבע שהרכב ניתן היה להפעלה מבחינה מכנית לפני מתן השירות, יחויב המנוי בתשלום לפי מחירון "גררנט" בגין הפעלת סרק.
  ה. להמתין בסמוך לרכב לנציג "גררנט" ולמסור את מפתחות הרכב לנציג באופן אישי.
 3. פרק כללי:
  א. "גררנט" הינה מערכת שליטה ובקרה שמטרתה הפגשה בין נותני שירות בתחום שירותי הדרך והגרירה לבין לקוחות הנדרשים לשירותים אלו. מטרת "גררנט" ו/או החברה הוא להקל על הלקוח בקבלת שירות ולקבל שירות יעיל ומקצועי במהירות האפשרית .
  ב. "גררנט" מפעילה מוקד שירות לקוחות 24/7 למעט יום כיפור. לכל פנייה אתה מוזמן לפנות טלפונית למספר 03-6134242 ובכל עניין שירותי אחר למייל שבאתר החברה www.grarnet.com.
  ג. מערכת גררנט ניתנת להפעלה בסמארטפונים תומכים בלבד. הלקוח מצהיר כי הוא יודע כי ייתכן ויגרמו כשלים כלשהם להתחבר לשירות ו/או לאפליקציה עקב נסיבות שונות לרבות (אך לא רק) במיקום המנוי ו/או בתשתית ו/או בספק האינטרנט ועל כן אין "גררנט" תהיה אחראית לכל כשל ו/או תקלה והלקוח מוותר על כל דרישה ו/או טענה בשל כך.
  ד. "גררנט" מספקת שירותים אך ורק לרשימת סוגי הרכבים בשנתונים המוצגים בעת הרישום כמנוי או ללקוח מזדמן. לא יינתן שירות לרכבים שאינם מפורטים ובמידה וניתנו פרטים לא נכונים לא יינתן השירות ויבוצע חיוב מלא על הקריאה. "גררנט" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את רשימת סוגי הרכבים והשנתונים להם היא מספקת שירותים.
  ה. "גררנט" דוגלת במתן שירות לקוחות ברמה הגבוהה ביותר ועל כן בכל מקרה ונתקלת בשירות לקוי מצד נציג "גררנט" הנך מתבקש לדווח על כך למוקד שירות הלקוחות
  בטל 03-6134242 ו/או באמצעות פנייה למייל שירות הלקוחות: support@grarnet.com.
  ו. כל תשלום ל-"גררנט" יבוצע ישירות באמצעות האפליקציה ו/או באמצעות כרטיס אשראי, וכל חיוב אותו הלקוח ידרש לשלם יהיה ישירות לחברה ו/או ל "גררנט" אלא אם נאמר ללקוח באמצעות מוקד הלקוחות אחרת
  ז. למען הסר ספק יובהר כי הלקוח לא ישלם באופן ישיר ו/או במזומן לנותן השירות בגין השירות/ים אלא אך ורק באמצעות האפליקציה (קיים שירות לחיוב מיידי שלא במסגרת המנוי המאפשר רכישת מוצרים במעמד השירות). בכל מקרה בו נדרש הלקוח לשלם תשלום נוסף מעבר למה שנדרש ממנו באפליקציה ו/או באמצעות שירות הלקוחות יש להודיע לחברה על כך בהקדם בטלפון 03-6134242 ו/או במייל לשירות הלקוחות support@grarnet.com.
  ח. חשבונית מס תשלח לכתובת המייל שסיפק הלקוח בעת הרישום למערכת במעמד העסקה. אם לא התקבלה חשבונית המס תוך 30 יום ניתן ליצור קשר עם "גררנט" במייל support@grarnet.com ו/או בטלפון : 03-6134242.

מסירת מידע לצדדים שלישיים:
החברה או מי מטעמה לא י/תמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן:
במסגרת שיתופי פעולה ורכישות שירותי מנוי מטעם הלקוח (המחייבים הקמת מנוי אצל ספקי השירות) בנושאים: שבר שמשות ו/או רכב חלופי באם יוצע שירות שכזה במסגרת "גררנט" ו/או גררנט ישראל בע"מ.

אבטחת מידע:
החברה מיישמת באפליקציה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט.

תשלום מאובטח:
לרכישת שירות/ים באמצעות האפליקציה, יש לבחור את השירות/ים ולמלא פרטים כגון מספר רכב, סוג הרכב, שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש השירות/ים. פרטי החיוב מגיעים ישירות אל חברת הסליקה קרדיט גארד באופן מאובטח על פי תקן PCI:DSS L1 ואינם נשמרים אצלנו. חברת הסליקה עורכת בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והשירות/ים ייכנס/ו לתוקף בתוך 7 ימי עסקים. חיוב הלקוח עבור השירות/ים, יתבצע דרך כרטיס האשראי.

שינויים במדיניות הפרטיות:
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר האינטרנט של החברה ברצוננו להדגיש כי לא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך.

גררנט, אתם בידיים טובות

תל- אביב יפו, דרך הטייסים 58 / רב קווי- 03-6134242 / support@grarnet.com